CPH – Compliance and Legal 2019 – by Insight Events

Insight Finance kan igen i 2019 byde velkommen til konferencen Compliance & Legal.

Konferencen er det oplagte forum for alle, der beskæftiger sig med compliance, og som ønsker at holde sig ajour med lovgivning, procedurer og praksis på området.

Compliance har en stigende essentiel og kompliceret rolle i virksomheden. Omfanget og kompleksiteten af den finansielle regulering er stærkt stigende. Samtidig med, at Compliance skal sørge for, at virksomheden lever op til et enormt antal af regler og direktiver, opererer afdelingen under konstant årvågenhed både politisk og mediemæssigt.

Compliance skal kontinuerligt holde sig opdateret om lovgivning og best practice, så de kan fungere som virksomhedens værn mod manglende regelefterlevelse. Samtidig har Compliance ofte udfordringer internt, hvor de til tider betragtes som unødige regelryttere. I stedet for opbakning møder Compliance derfor ofte modstand internt og kan have svært ved at få gennemført de nye essentielle processer og aktiviteter. Hvordan projekterer Compliance sig internt som vigtig rådgiver og essentiel for forretningen?

På konferencen Compliance & Legal 2019 får du indsigt i og opdatering på den nyeste lovgivning og direktiver. Hvordan skal de fortolkes, og hvordan skal det implementeres? Derudover ser vi på den rolle og de udfordringer, som Compliance har i virksomheden.

Konferencen byder på en række spændende emner og problemstillinger, herunder bl.a. følgende:

 • Finanstilsynet siden sidst, herunder Ledelsesbekendtgørelsen og EBA Internal Governance
 • Compliance i forhold til hvidvask
 • IDD: Learnings fra forsikringsdisbributionen
 • Compliance og IT-sikkerhed
 • Skyggearbejde for Compliance
 • Compliance – fra modspiller til medspiller
 • Compliance’s rolle, opgave og ansvar i forhold til cybersecurity

.
Jeg glæder mig til at byde dig og dine kollegaer velkommen på Compliance & Legal 2019.

For mere information om program og deltagelse, kontakt: Er du interesseret i at blive partner på konferencen, kontakt:
Nina Meyer
Senior Project Manager
Insight Events
nina.meyer@insightevents.dk
Telefon: +45 30553092
Thomas Klindt
Senior Sales Manager
Insight Events
tk@insightevents.dk
Telefon: +45 41951431

CPH – Fintech Disruption Summit – by FintechDisrupt

About the Summit

The World Economic Forum predicts that 10% of the global GDP (approx. $7.8 trillion) will be stored on the blockchain in less than 10 years.

The summit is targeted towards bankers, accountants, lawyers, stock brokers, investment fund managers, custodians, and other people from the financial industry. The purpose of the summit is to inform and inspire delegates about new opportunities with blockchain technology in the financial industry and in particular with tokenization of securities and assets.

Using blockchain technology, companies can now issue security tokens with share- or bond-like properties in order to raise funding (through an STO – a Security Token Offering) as an alternative to an IPO. Large established companies can raise additional funding through the same means, or tokenize their existing shares. As existing securities and assets become tokenized, issuers and investors benefit from easier price discovery, increased liquidity, extended trading hours, automation of processes, reduced settlement times, etc.  In the near future, real estate and other investment portfolios will be tokenized for the same reasons. Collections of art, automobiles, boats, etc. can be tokenized in order to fragment ownership and other rights. (Learn more).

This financial revolution has already begun and the existing financial ecosystem will move towards the blockchain over the next 10 years.

CPH – Dataetik og nye forretningsmodeller – by Djøf

Hvem henvender kurset sig til?

Du ønsker at integrere dataetik i forretningsudvikling og i din daglige praksis.

Du vil gerne blive bedre til at træffe ansvarlige valg om brugen af persondata og til at integrere en dataetisk praksis i hele værdikæden i din organisation.

Du er jurist eller forretningsudvikler med interesse for ansvarlige og bæredygtige løsninger, der rækker ud over compliance-niveauet.

På kurset får du

 • styrket din viden om dataetik
 • skærpet dit blik for at opnå en unik forretningsposition gennem dataetik
 • trænet din evne til at intergrere dataetik i forretningsudvikling og forretningskoncept
 • omsat din fornemmelse for dataetik til håndgribelige begreber
 • redskaber til at omsætte dataetiske principper til praktiske løsninger
 • suppleret din compliance tilgang til persondatabeskyttelse
 • kendskab til privacy by design metoder.

Kursets indhold

På kurset ’ Dataetik og nye forretningsmodeller’ får du indsigt i, hvordan du kan indlejre dataetik i den daglige praksis i alle dele af værdikæden i din organisation og i udviklingen af nye forretningsmodeller.

Kurset giver dig et begrebsapparat og en forståelse for sammenhængen mellem compliance og dataetik. Du lærer at se det forretningsmæssige potentiale, der er er forbundet med at arbejde med dataetiske løsninger og produkter.

CPH – Blockchain i det offentlige – by Djøf

Bliv skarp på næste generation af digitalisering i den offentlige administration.

Hvem henvender kurset sig til?

Du er en tech-interesseret offentlig ansat, der ønsker at forstå blockchain. Måske udvikler du digitale strategier og løsninger i dit job for en styrelse, i et ministerie eller anden type offentlig virksomhed.

Du er nysgerrig på, om blockchain kan drive innovation eller mere effektive arbejdsgange inden for dit ressortområde.

Du har behov for skarpe svar på, hvor moden teknologien er, og hvilke særlige udfordringer, der kan være ved at bruge teknologien i offentligt regi.

På kurset får du:

 • indsigt i teknologiens vigtigste koncepter
 • briefing på, hvor moden teknologien er i dag
 • sat ord på, hvordan blockchain adskiller sig fra en traditionel database
 • indsigt i de juridiske udfordringer, der knytter sig til blockchain i offentlig regi
 • forståelse for alternativerne til en blockchainløsning
 • sparring og feedback på idéer, hvor du tænker, blockchain potentielt er relevant
 • et rammeværk for at afsøge potentialet for blockchain i din egen organisation.

Kursets indhold

’Blockchain i det offentlige’ lærer dig om blockchain på en relevant, konkret og hands-on måde, og du får en god forståelse for anvendelsesmulighederne i en offentlig digital kontekst.

På kurset lærer du at sætte ord på, hvad blockchain er, hvad det ikke er, hvordan det relaterer sig til en traditionel database, og hvornår det giver mening at tage i brug.

Du får den nødvendige ballast til at kunne identificere, om blockchain kan være relevant i en given administrativ eller politisk problemstilling, og du får indsigt til at forstå teknologiens konkrete juridiske og tekniske udfordringer.

CPH – IT-Kontrakter 2019 – by Insight Events

Når vi i 2019 kan byde velkommen til den årlige konference IT-kontrakter, vil det være for 20. gang.

Det seneste år har budt på en undersøgelse, der viser, at op mod 25% af kunder/leverandører har haft en juridisk konflikt det seneste år. Det alene vidner om vigtigheden af alle detaljer i kontrakten. På konferencen vises eksempler på typiske konfliktområder og mulighederne for at undgå at havne i en ressourcekrævende og uproduktiv konfliktsituation.

Konferencen stiller i år skarpt på blandt andet følgende emner:

 • Persondataret og ansvar for behandling af personoplysninger
 • K-kontrakterne og behovet for opdatering af disse
 • K04 – baggrund og formål samt leverandørernes syn på dette
 • Ansvarsplacering ved forsinkelse i IT-projekter
 • Cybertrusler – og betydningen for IT-kontrakter
 • “Idriftsættelse” af IT-kontrakter efter udbudsproces eller forhandlingsforløb

.
Som det har været tilfældet de tidligere år, er formålet stadig at udfordre og informere den professionelle bruger af IT-kontrakter om nyheder, viden og praktik på området samt i særdeleshed at skabe koblingen mellem aktuelle emner og problemstillinger.

Vi tilstræber et interaktivt forum, som giver deltagerne mulighed for at bidrage til diskussionen samt høste erfaringer og meninger fra udvalgte eksperter. Vi vil derfor alliere os med yderst kompetente folk fra branchen til at præsentere de efterspurgte juridiske indlæg.

Mindst lige så vigtigt er at pointere, at deltagerlisten i vid udstrækning matcher rækken af talere. År efter år har vi haft fornøjelsen af at byde deltagere fra de største danske virksomheder og offentlige institutioner velkommen.

Jeg glæder mig til at byde dig og dine kollegaer velkommen på IT-kontrakter 2019.

Henrik Ulander
Managing Director
Insight Events

CPH – What I learned by starting a new company after going bankrupt – by Djøf

A few years ago Maximillian Frimmer co-founded the company Monera and grew it to 45 employees. Unfortunately they ran out of cash and was declared bankrupt.

However, that didn’t stop Max and his co-founder Lars Holdgaard. They carefully analyzed what went wrong and was determined to learn from the experience.

Therefore, they started Likvido with a mission to help other companies collect their unpaid bills in a better way than the traditional debt collection agencies.
So far they’ve manage to raise capital from several Business Angels and PreSeed Ventures and are now on to scaling the business.

Join this event and get valuable insights and hands-on advice from Max on how you can use ‘failure’ to improve your entrepreneurial career.

Some of the topics will be:

 • Why startups fail
 • How to avoid making the same mistakes
 • How to use ‘failure’ as a way to improve
 • Why entrepreneurship is the best way to learn fast
 • Why you can only win by being an entrepreneur (even if your company doesn’t succeed)

CPH – Intensiv opdatering It contract management – by Bech-Bruun

Bliv opdateret på kontraktretten. I 2018 blev standarddriftsaftale D 17 fornyet, og i 2019 får vi en ny standarddriftsaftale, K 04 fra Kammeradvokaten. Få forbedringsforslag til din kontraktudform-ning i forskellige situationer samt indsigt i faldgruber, og hvordan du undgår dem.

Det er tid til en kontraktlig opdatering. Foruden den kommende nye standarddriftsaftale fra Kammeradvokaten, K 04, og den fornyede version af D 17, er der kommet ny interessant retspraksis, der har betydning for din kontraktudformning.

Bliv ajour med kontraktretten med denne intensive update på it contract management.

Du får samtidig en brush-up på GDPR, som rejser udfordringer også kontraktuelt, hvilket du bør have for øje, når du laver dine kontrakter.

Projekter og kontraktuelle udfordringer
Vi stiller desuden skarpt på projekter, som bliver stadig større, mere komplekse og ofte involverer flere parter, ligesom vi ser flere agile projekter. Få indsigt i de kontraktuelle udfordringer, dette kan medføre, og hvordan du løser dem.

Undervisningen henvender sig til
Alle, der arbejder med it-kontrakter og kontraktstyring og har et par års erfaring med området, herunder tidligere deltagere It Contract Management-uddannelsen. En vis forhåndsviden vil være forventet.

Vi håber at se dig til to spændende dage, hvor du får finpudset din viden om kontrakter og rig mulighed for at udvide dit professionelle netværk.

Program for dagene
På dag 1 gennemgår vi aktuelle kontraktlige udfordringer og giver en generel opdatering.

Vi kommer blandt andet ind på:

 • Kontraktlig håndtering af samarbejdsforhold og partnering, herunder hvilke udfordringer de hyppigst anvendte samarbejdsmodeller giver, back to back-aftaler, rammeaftaler, partnering og Letter of intent som indledning til samarbejdet.
 • Kontraktlig håndtering af agile projekter, herunder fordele og ulemper ved agil udvikling
 • Seneste nyt om regulering af sikkerhed og GDPR, herunder anskaffelse af nye it-systemer, sanktioner efter GDPR, placering af ansvar og ansvarsbegrænsninger i forhold til GDPR.
 • Særlige aktuelle problemstillinger, herunder udformning af ansvarsbegrænsninger, domstolenes tilsidesættelse af ansvarsbegrænsninger, direkte/indirekte tab, garantier – hvad betyder det for parternes retsstilling, at noget garanteres.
 • It-kontraktretlig opdatering.

På dag 2 gennemgår vi K 04 – gennemgang af kontrakten, reguleringstemaer og forhold, du skal være særligt opmærksom på.

Vi kommer blandt andet ind på:

 • Regulering af afklaringsfasen og transition
 • Regulering af misligholdelse, garantier og konflikthåndtering
 • Regulering af SLA og dokumentationsforpligtelse
 • Erstatningsregulering
 • Nøglemedarbejdere og krav til kunden.

Praktiske oplysninger
Prisen for at deltage begge dage er 12.995,- kr. eksklusiv moms og omfatter materiale og dagsforplejning på begge kursusdage. Bemærk, at prisen ikke dækker middag og overnatning på hotellet. Prisen for at deltage én af dagene er 6.995,- kr. eksklusiv moms.

Prisen for overnatning på Hotel Hesselet inkl. netværksmiddag om aftenen og morgenmad den 24. januar er 1.695,- kr. eksklusiv moms.

Tilmeld dig senest den 9. januar 2019. Bemærk, at tilmelding er bindende. Ved afbud efter den 9. januar 2019 betales 50 % af prisen. Afbud skal ske skriftligt til academy@bechbruun.com.

CPH – Startup Copenhagen Kickoff Meetup – by Startup Copenhagen

Time to meet !

Startup Copenhagen invites entrepreneurs, investors and all entrepreneurship lovers to gather, share updates about the community and discover new startups. We are fired up and proud to be supported by community builders in all industries.

Agenda

For our kickoff event we are very excited to welcome special guests:

Thea Messel (Unconventional Ventures), Mads Emil Dalsgaard (Funderbeam), Christian Jantzen (Futuristic VC), Nick Hawtin (Nordic Legal Tech Hub), Ritu Jain (Atomico and LifeX), Neil S W Murray (The Nordic Web Ventures), Jesper Hart-Hansen (Vaekstfonden), Kaja Kirstine Hegstad (Wave Ventures), and many more.

17:30 – Doors Open – Networking

18:00 – Startup ecosystem updates and presentations

19:00 – 4 new Startups pitch ”Dragon’s Den” style

20:00 – Networking & Open Bar

Join us, meet the ecosystem and watch startups pitch live !

We have a limited number of seats, first-come, first-served.

Got a question? Want to pitch your startup?

Contact us: hello@startupcph.com

CPH – Cybertruslen – et voksende problem – by Djøf

Chef for Center for Cybersikkerhed, Thomas Lund-Sørensen, redegør for cybertruslen mod Danmark. På nogle områder som cyberspionage og cyberkriminalitet er det vurderingen, at truslen er meget høj. Et eksempel på cyberkriminalitet er, at hackere i 2016 stjal $100 mio. fra Bangladeshs Nationalbank.

Hvad handler arrangementet om?

Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed vurderer, at Cybertruslen mod Danmark er meget høj.

Pensionistforeningen har inviteret chef for Center for Cybersikkerhed, cand.polit. Thomas Lund-Sørensen til at give en indføring i og diskutere, hvordan cybertruslerne kommer til udtryk i form af digitale angreb på danske myndigheder, virksomheder og borgere.

Cybertruslen er desværre blevet et grundvilkår, der vil gælde på lang sigt for det danske samfund. Udover at kunne have både politiske og økonomiske konsekvenser for Danmark og danske interesser, kan cyberangreb potentielt også påvirke tilgængeligheden af samfundsvigtige systemer og befolkningens tillid til digitaliseringen af det danske samfund.

I takt med den fortsatte digitalisering af vores samfund forsøger flere og flere ondsindede aktører at udnytte sårbarheder i de digitale systemer, vi benytter os af. Thomas Lund-Sørensen beretter om staterne, grupperne og de personer, der udgør en vedholdende trussel mod danske myndigheder og virksomheder, og hvordan de gør brug af mange forskellige typer angreb for at nå deres mål. Danske myndigheder og virksomheder står derfor kontinuerligt over for nye udfordringer i forhold til at kunne imødegå truslen, og Center for Cybersikkerhed spiller en væsentlig national rolle i at imødegå hackerne og deres angreb.

Fra kl. 14.30 vil der være en kop kaffe/te og et stykke kage, inden arrangementet går i gang.

CPH – Tech&Law Breakfast: Legal implications of Big Data in Danish Healthcare – by Faculty of Law, University of Copenhagen

Legal implications of Big Data in Danish Healthcare

By Mette Hartlev and Katharina Eva Ó Cathaoir

Health data, from sequenced genetic data to biometric information, is collected and analysed with greater intensity and frequency than ever. Digital tools, including electronic patient records, synchronised clinical registries, and wearable devices drive these developments. Health ministries and private companies claim that health tech will yield benefits for the individual and collective, namely personalised treatment that leads to better health outcomes and fewer costs for the welfare state. But, what other implications do the growing array of health technologies trigger for the person and the state?

This presentation will focus on current applications of big data in Danish healthcare system, drawing on recent developments including the National Genome Centre and the Sundhedsplatform. To what extent does existing legislation, namely, the Health Law Act, and the General Data Protection Regulation, enable the use of cutting edge technologies in the Danish healthcare system for the benefit of the collective? And, is the individual, whether patient or research subject, adequately protected by the current legal regime, or do we need new legal norms? The talk draws on ongoing research in two interdisciplinary projects: Personalised Medicine in the Welfare State (MeinWe) and PolicyAid.

Mette is professor and director of the Centre for Legal Studies in Welfare and Market (WELMA). Katharina is PostDoc at the Centre for Legal Studies in Welfare and Market (WELMA).

About: The Digitalisation Hub is excited to launch a monthly Tech&Law Breakfast series at the faculty. During the breakfast, participants will be able to enjoy a research presentation, whilst having a cup of coffee or tea, a croissant and some fruit. The breakfast series is targeted towards external stakeholders, lawyers, researchers, students and everyone with an interest in technology and law.

Time: 9 January 2019 8:45-09:45

Place: Pejsestuen (Atrium under the stairs), ground floor, room 7A.0.16, Njalsgade 76, DK-2300 Copenhagen S