STHLM – Future of Contracting – by Relevent & Skye Contracts

AUTOMATE &
STAY COMPETITIVE.

PRESENTING:

FUTURE OF CONTRACTING 2019

SAVE THE DATE: 10-11 OF OCTOBER TO BE INSPIRED.

 

Day One: 

Ambitions, strategies and real-life cases

A TED Talk-style format, where you meet the leaders of re-thinking the ‘concept car’ for contracts and legal. Interact and share knowledge. Drinks and mingle.

This day will give a boost to go back to the office and get down to work and transform.

Day Two:

Contract Re:Design Sprint – together we create

This workshop is headed by Tessa Manuello. This is an essential day for your team to get a head start. A full day of joint learning and performance. Get the hands-on creativity tools and get active in solving real problems from real companies.
Exponential thinking on the edge of legal tech, focusing on how we humans manage the tech to transform the way we perform contracts.

CPH – Plesner Legal Tech Forum – by Plesner

Hvordan forholder din virksomhed sig til Legal Tech? Vil du være ajour med de nyeste teknologier til at løse juridiske opgaver og dele praktiske erfaringer med andre – så tilmeld dig Plesners Legal Tech Forum. Vi mødes 2-3 gange om året, hvor vi hver gang dykker ned i forskellige konkrete emner inden for Legal Tech.

Legal Tech er i rivende udvikling, og et stigende antal juridiske opgaver kan med fordel løses ved brug af den nyeste teknologi. Der udbydes i dag talrige produkter, som løser opgaver forbundet med juridisk rådgivning, kontraktudarbejdelse, transaktionsarbejde, retssager, compliance-opgaver og in-house juridiske processer.

Plesners Legal Tech Forum giver virksomheder og myndigheder indsigt i de eksisterende teknologier og erfaringer og søger at besvare nogle af de vigtigste spørgsmål for valg og anvendelse af Legal Tech løsninger.

Vores Legal Tech Forum er åbent for alle klienter, som vil lære mere om Legal Tech eller dele egne erfaringer om valg og anvendelse af nye teknologier.

Første arrangement: De mest anvendte teknologier

Vi mødes første gang: Onsdag den 8. maj 2019 kl. 8.45 – 11.15
Der serveres morgenmad fra kl. 8.15

Vi har sammensat et program, som vi håber både kan give et samlet overblik over, hvad der findes af anvendelig teknologi i dag samt et indblik i nogle konkrete løsninger.

Plesner give virksomheder og myndigheder et overblik over de væsentligste eksisterende teknologier og DTU, IBM, Ante og Archii vil præsentere nogle spændende løsninger, der bygger på kunstig intelligens (AI).

Program

8.15 – 8.45: Morgenmad

8.45 – 9.15: Overblik over Legal Tech løsninger

9.15 – 9.35: Præsentation af Antes specialiserede søgemaskine, der finder og analyserer retspraksis

9.35 – 10.00: Præsentation af Archiis softwareløsning til identificering og sortering af GDPR-data

10.00 – 10.10: Pause

10.10 – 11.10: Præsentation af DTUs og IBMs fælles Watson kontraktprojekt

11.10 – 11.15: Afrunding

Arrangementet opfylder kravene til advokaters obligatoriske efteruddannelse, og der vil blive udstedt kursusbevis til brug for dokumentation heraf til de, som måtte ønske dette.