Karnovs Nytænkerpris

Miriam Michaelsen vinder Karnovs Nytænkerpris   

Miriam Michaelsen vinder prisen for sit arbejde med at skabe retspraksis på området for digitale krænkelser og hævnporno. Som advokat har hun repræsenteret pigen i Umbrella-sagskomplekset, og arbejdet mod digitale krænkelser har desuden udmøntet sig i stiftelsen af paraplyorganisationen Digitalt Ansvar, der på få år har indtaget en vigtig rolle i arbejdet for at komme digitale krænkelser til livs.

Med prisen hylder Karnov i samarbejde med tænketanken Justitia de idéer, initiativer og løsninger, der på nye måder gør vejen til juridisk indsigt enklere, forbedrer vores retssamfund og/eller effektiviserer den juridiske sektor.