CPH – Få styr på dine kontrakter – by Computerworld

I en verden fyldt med kontrakter og aftaler er det afgørende, at du har styr på håndteringen af din organisations kontrakter – både de nye og de eksisterende.

Med en effektiv, gennemsigtig og fleksibel kontrakthåndtering kan du reducere dine omkostninger ganske betragteligt. For det kan blive dyrt at overse detaljer – også på den lange bane.

Det gælder ikke mindst it-kontrakter, der ofte er komplekse og sammenhængende – og ofte strækker sig over flere år.

De skal håndteres i hele livscyklussen, hvor du hele tiden skal holde øje med udløb, milepæle, opsigelser, forpligtelser på begge sider og indpas i andre kontrakter og aftaler.

Sund og risiko-minimerende kontraktstyring i hele livscyklussen kræver både effektive styringsredskaber og de rigtige redskaber til at håndtere kontrakternes vilkår gennem hele løbetiden.

På dette seminar gennemgår vi nogle af de største risici og hvordan du minimerer dem. Der er mange penge at spare. Og stor mulighed for kraftig effektivisering.

STHLM – SynchWakeup: Influencer Marketing – by Synch

SynchWakeup is a series of breakfast events focused on providing hands-on knowledge on legal topics of particular importance for early-stage tech companies.

On May 2, 2019, this semester’s fifth seminar in the SynchWakeup Series will take place at Synch’s office. Synch’s Ludvig Wallrup and Josefin Skyttedal will provide a presentation of legal aspects which every company should know before using Influencer marketing, including general marketing law, relevant legal cases and key components of contracts.

After the seminar Synch’s lawyers will be available for discussion!

Breakfast is served from 8:15, the seminar starts at 8.30 and is scheduled for 1 hour.

This seminar will be held in Swedish.

Welcome!