CPH – Cybersikkerhed i Sundhedssektoren – by Insight Events

Trusselsvurderingen fra Center for Cybersikkerhed, der er rettet imod den danske sundhedssektor, udkom i juli. Vurderingen er, at truslen mod sundhedssektoren på 2 områder er MEGET HØJ, hvilket er det højeste niveau. Det drejer sig om henholdsvis Cyberspionage, hvor det vurderes, at fremmede stater har interesse i at stjæle forskningsdata og intellektuel ejendom fra sektoren. Det andet område er Cyberkriminalitet, hvor der er risiko for, at cyberkriminelle angreb kan forstyrre patientbehandlingen. Cyberangreb kan i yderste tilfælde føre til dødsfald, personskade og tab af tillid til sundhedsvæsenet blandt befolkningen
Dette øger kravene til IT-sikkerheden, beredskabsplaner og backup-systemer.

Trusselsvurderingen analyserer Cybertruslen mod sundhedssektoren som helhed. Sundhedssektoren inkluderer i denne vurdering derfor alt fra behandlingssteder, såsom hospitaler, lægepraksisser og tandlæger, til leverandører og producenter, der understøtter behandlingen. Herunder medicinalindustrien, Life Science-industrien, medicoindustrien og udbydere af IT-løsninger til behandlingssteder. Organisationer, der beskæftiger sig med sundhedsforskning, både privat og offentligt, samt myndigheder, der beskæftiger sig med sundhed, såsom Sundheds- og Ældreministeriet.

Konferencen Cybersikkerhed i sundhedssektoren vil fokusere på, hvordan disse trusler håndteres, så organisationerne, infrastrukturen og ydelserne i videst muligt omfang og hele tiden er tilgængelige og stabile, og den daglige patientbehandling ikke forstyrres.

Emner på konferencen:

  • Cybertruslen mod sundhedssektoren
  • Strategi for cyber- og informationssikkerhed på sundhedsområdet
  • Det svageste led i kæden – mennesket
  • PET’s erfaringer med awareness-træning
  • Persondataloven og sikker behandling af patientoplysninger
  • Implementering af nyt SCADA system
  • Konkrete erfaringer fra sundhedssektoren

.
Jeg glæder mig til at byde dig og dine kolleger velkommen på Cybersikkerhed i sundhedssektoren.

For mere information om program og deltagelse, kontakt: Er du interesseret i at blive partner på konferencen, kontakt:
Nina Meyer
Senior Project Manager
Insight Events
nina.meyer@insightevents.dk
Telefon: +45 30553092
Thomas Klindt
Senior Sales Manager
Insight Events
tk@insightevents.dk
Telefon: +45 41951431

CPH – International Risk Management Conference – by IDA

The Danish Society of Engineers (IDA)’s RISK Management Group (IDA Risk) is pleased to invite you to the 6th annual International Risk Management Conference on May 16th, 2019 in Copenhagen, Denmark.

We have assembled a group of leading Danish and international experts in risk management, project delivery and capital project execution. Also this year the conference includes Cyber Risk Management (CRM).

Who should attend: The conference is relevant for anyone working in project management and risk management in the public and private sector

Your outcome: The conference has established a reputation of high quality content, enlightening discussions and solid networking opportunities, so book the date in your calendar.

Practical information: 
Price: DKK 2,995.
IDA Risk Members and DARIM Members – price DKK 2,695.
Student members DKK 100 (No show fee: DKK 500). Limited number of seats, 20 IDA Student members/or IDA Risk student members.
Price includes all meals and drinks.

Sign up:
Not a member? In order to sign up, you must create a user profile. Note, when creating a user profile, you will be able to access IDA’s online services – you will not become a member of IDA.

Join IDA Risk
It is free for IDA members to be a member of IDA Risk, you are not a member, sign up here before you enroll (Remember you must be logged in ida.dk).

Stay informed, subscribe IDA Risk’ Newsletter
Anyone can join IDA Risk ‘newsletter for free and get info on the latest events: Subscribe to newsletter here.