Karnovs Nytænkerpris

Miriam Michaelsen vinder Karnovs Nytænkerpris   

Miriam Michaelsen vinder prisen for sit arbejde med at skabe retspraksis på området for digitale krænkelser og hævnporno. Som advokat har hun repræsenteret pigen i Umbrella-sagskomplekset, og arbejdet mod digitale krænkelser har desuden udmøntet sig i stiftelsen af paraplyorganisationen Digitalt Ansvar, der på få år har indtaget en vigtig rolle i arbejdet for at komme digitale krænkelser til livs.

Med prisen hylder Karnov i samarbejde med tænketanken Justitia de idéer, initiativer og løsninger, der på nye måder gør vejen til juridisk indsigt enklere, forbedrer vores retssamfund og/eller effektiviserer den juridiske sektor.

HEL – SingularityU Nordic Summit

For the first time in Finland, the SingularityU Nordic Summit will be held at Finlandia Hall in Helsinki on May 27 & 28, 2019.

Over two epic days, more than one thousand Nordic leaders, innovators and changemakers dive into the latest in artificial intelligence, the future of health, living, and work as well as digital biology, data ethics, privacy and cybersecurity, corporate innovation, impact leadership and much more.

Attendees are primarily top executives, but also government officials, entrepreneurs, investors, NGOs, educational institutions, and impact leaders from all across the Nordics. Join 1,000+ leaders and change makers at the SingularityU Nordic Summit in Helsinki and explore how to RE:think exponential technology and impact leadership for 10x business.

GOT – Security Fest: IT Security Conference

Security Fest is an inspiring and unique IT security conference held in Gothenburg, Sweden. The event is an excellent opportunity to learn more about IT security, and a great way to connect with both the renowned international speakers, and the other attendees.

GOT – Artificial Intelligence Connect – by ÅF Pöyry

ÅF Pöyry welcomes you to Artificial Intelligence Connect!

The agenda:

10:00 am – 10:15 am –Mingle

10:15 am – 10:50 am – Panel Discussion 1 : Personal privacy vs. public security

10:55 am – 11:15 am – Short Seminar : Rise of Conversational AI Chatbots

11:20 am – 11:55 am – Panel Discussion 2 : Will AI take my job?

11:55 am – 12:10 pm – Closing Mingle

Personal privacy vs. public security : Panel Discussion

Across the world, We can see clear developments with more data and increasingly advanced ways of analyzing these data patterns. But unfortunately, we can only set the limits for what can be monitored just by our imagination and further creating laws (not by technology). Today there are camera systems that can follow the slightest movement and even analyze behaviors. But also the data we ourselves leave behind on social media or other places on the net can be analyzed in a way that has not been possible before. How will this change our view of personal privacy? Where is the limit for what we are prepared to accept for a safer society?

You all are cordially invited for this very interesting panel discussion, moderated by Fredrik Hofflander, Head of Connected Solutions (Data Science and Artificial Intelligence)

Rise of conversational AI chatbots : Short Seminar

A recent study suggests that consumer buying pattern is changing. People now prefer to interact with the business in real time while making their purchases over any other medium of communication. In order to dive more and more consumer interaction, it is becoming increasingly important for every sector to initiate real-time conversations with the help of AI.

With the help of technologies such as natural language processing (NLP) and machine learning, real-time conversations between conversational AI chatbots and consumers can increase to a great extent. Earlier, a human had to be constantly present for carrying out real-time communications with customers. The best thing about this technology is that the interaction gets better as users use the bot.

Consumers like information to be made available to them quickly at the tap of a button or in a single click. They can easily turn to competitors when they are frustrated due to the unavailability of information quickly. If the competitors provide users the experience they are looking for, it can negatively impact your business. The most common complaints include an inability to navigate through the website, not finding information regarding the business details, phone number, hours of operation, etc. Another factor that drives away users is when they can’t find solutions to simple queries.

If you want to learn more about chatbots, then you are very welcome to join us. Prajit Datta, AI Research Scientist from ÅF Pöyry will host this seminar to take you through the developmental journey of conversational AI.

Will AI take my job? : Panel Discussion

About 35% of all current jobs are at high risk of computerisation over the following 20 years, according to a study by researchers at Oxford University and Deloitte. Jobs have, as long as mankind been around, always been replaced by tools, machines and automation. This has always been in a speed that we have been able to manage. So why are so many people worried now? Is AI just a hype or will AI replace us all?

You all are cordially invited for this very interesting panel discussion, moderated by Fredrik Hofflander, Head of Connected Solutions (Data Science and Artificial Intelligence)

Will food be served? – Yes, refreshments are waiting for you.

See you soon!

This is part of Gothenburg Tech Week

www.gbgtechweek.com

#gbgtechweek

GOT – Gothenburg Tech Week 2019

Welcome to Gothenburg Tech Week!

Do you want to know more about the Gothenburg startup and tech community?
Do you want to work or invest in a startup?
Or do you want to learn more about the latest tech trends?

Then #gbgtechweek is for you!

#gbgtechweek strives to make Gothenburg one of the best tech communities in the world! During one week, several diverse and inspiring events, covering the full range from tech to business, is hosted in Gothenburg.

CPH – Cybersikkerhed i Sundhedssektoren – by Insight Events

Trusselsvurderingen fra Center for Cybersikkerhed, der er rettet imod den danske sundhedssektor, udkom i juli. Vurderingen er, at truslen mod sundhedssektoren på 2 områder er MEGET HØJ, hvilket er det højeste niveau. Det drejer sig om henholdsvis Cyberspionage, hvor det vurderes, at fremmede stater har interesse i at stjæle forskningsdata og intellektuel ejendom fra sektoren. Det andet område er Cyberkriminalitet, hvor der er risiko for, at cyberkriminelle angreb kan forstyrre patientbehandlingen. Cyberangreb kan i yderste tilfælde føre til dødsfald, personskade og tab af tillid til sundhedsvæsenet blandt befolkningen
Dette øger kravene til IT-sikkerheden, beredskabsplaner og backup-systemer.

Trusselsvurderingen analyserer Cybertruslen mod sundhedssektoren som helhed. Sundhedssektoren inkluderer i denne vurdering derfor alt fra behandlingssteder, såsom hospitaler, lægepraksisser og tandlæger, til leverandører og producenter, der understøtter behandlingen. Herunder medicinalindustrien, Life Science-industrien, medicoindustrien og udbydere af IT-løsninger til behandlingssteder. Organisationer, der beskæftiger sig med sundhedsforskning, både privat og offentligt, samt myndigheder, der beskæftiger sig med sundhed, såsom Sundheds- og Ældreministeriet.

Konferencen Cybersikkerhed i sundhedssektoren vil fokusere på, hvordan disse trusler håndteres, så organisationerne, infrastrukturen og ydelserne i videst muligt omfang og hele tiden er tilgængelige og stabile, og den daglige patientbehandling ikke forstyrres.

Emner på konferencen:

 • Cybertruslen mod sundhedssektoren
 • Strategi for cyber- og informationssikkerhed på sundhedsområdet
 • Det svageste led i kæden – mennesket
 • PET’s erfaringer med awareness-træning
 • Persondataloven og sikker behandling af patientoplysninger
 • Implementering af nyt SCADA system
 • Konkrete erfaringer fra sundhedssektoren

.
Jeg glæder mig til at byde dig og dine kolleger velkommen på Cybersikkerhed i sundhedssektoren.

For mere information om program og deltagelse, kontakt: Er du interesseret i at blive partner på konferencen, kontakt:
Nina Meyer
Senior Project Manager
Insight Events
nina.meyer@insightevents.dk
Telefon: +45 30553092
Thomas Klindt
Senior Sales Manager
Insight Events
tk@insightevents.dk
Telefon: +45 41951431

CPH – Cybersikkerhed i den finansielle sektor – by Insight Events

Som følge af den øgede IT-afhængighed og samfundsmæssige og teknologiske udvikling bliver IT-sikkerhed en stadigt stigende del af forretningen. Den danske finansielle sektor står over for en stor udfordring i forhold til truslerne fra cyberkriminalitet.

På konferencen Cybersikkerhed i den finansielle sektor vil vi fokusere på, hvordan den enkelte finansielle virksomhed sikrer sig bedst muligt mod angreb, lever op til de nyeste regler, forbereder sig til Finanstilsynets tilsyn og ikke mindst minimerer skaderne under og efter et succesfuldt angreb.

Emner på konferencen:

 • Cybertruslen mod finanssektoren
 • Finanstilsynets gennemgang af et tilsyn
 • IT-sikkerhed som business case
 • Tværgående samarbejde om cybersikkerhed
 • FSOR – Red Team-testprogram
 • Social Engineering og medarbejder awareness
 • Insidertruslen
 • Cyberkriminalitet – hvad kan vi forvente de næste par år?
 • Blockchain and Cryptocurrency Technologies
 • Detektering af anomalier
 • Phishing-mail – udnyttelsen af den menneskelige nysgerrighed
 • Tab af kundedata og tillid
 • Dokumenteret IT-sikkerhed og risikostyring
 • IT-sikkerhedsstyring, rapportering og ledelsesopfølgning

CPH – Compliance and Legal 2019 – by Insight Events

Insight Finance kan igen i 2019 byde velkommen til konferencen Compliance & Legal.

Konferencen er det oplagte forum for alle, der beskæftiger sig med compliance, og som ønsker at holde sig ajour med lovgivning, procedurer og praksis på området.

Compliance har en stigende essentiel og kompliceret rolle i virksomheden. Omfanget og kompleksiteten af den finansielle regulering er stærkt stigende. Samtidig med, at Compliance skal sørge for, at virksomheden lever op til et enormt antal af regler og direktiver, opererer afdelingen under konstant årvågenhed både politisk og mediemæssigt.

Compliance skal kontinuerligt holde sig opdateret om lovgivning og best practice, så de kan fungere som virksomhedens værn mod manglende regelefterlevelse. Samtidig har Compliance ofte udfordringer internt, hvor de til tider betragtes som unødige regelryttere. I stedet for opbakning møder Compliance derfor ofte modstand internt og kan have svært ved at få gennemført de nye essentielle processer og aktiviteter. Hvordan projekterer Compliance sig internt som vigtig rådgiver og essentiel for forretningen?

På konferencen Compliance & Legal 2019 får du indsigt i og opdatering på den nyeste lovgivning og direktiver. Hvordan skal de fortolkes, og hvordan skal det implementeres? Derudover ser vi på den rolle og de udfordringer, som Compliance har i virksomheden.

Konferencen byder på en række spændende emner og problemstillinger, herunder bl.a. følgende:

 • Finanstilsynet siden sidst, herunder Ledelsesbekendtgørelsen og EBA Internal Governance
 • Compliance i forhold til hvidvask
 • IDD: Learnings fra forsikringsdisbributionen
 • Compliance og IT-sikkerhed
 • Skyggearbejde for Compliance
 • Compliance – fra modspiller til medspiller
 • Compliance’s rolle, opgave og ansvar i forhold til cybersecurity

.
Jeg glæder mig til at byde dig og dine kollegaer velkommen på Compliance & Legal 2019.

For mere information om program og deltagelse, kontakt: Er du interesseret i at blive partner på konferencen, kontakt:
Nina Meyer
Senior Project Manager
Insight Events
nina.meyer@insightevents.dk
Telefon: +45 30553092
Thomas Klindt
Senior Sales Manager
Insight Events
tk@insightevents.dk
Telefon: +45 41951431

CPH – IT-Kontrakter 2019 – by Insight Events

Når vi i 2019 kan byde velkommen til den årlige konference IT-kontrakter, vil det være for 20. gang.

Det seneste år har budt på en undersøgelse, der viser, at op mod 25% af kunder/leverandører har haft en juridisk konflikt det seneste år. Det alene vidner om vigtigheden af alle detaljer i kontrakten. På konferencen vises eksempler på typiske konfliktområder og mulighederne for at undgå at havne i en ressourcekrævende og uproduktiv konfliktsituation.

Konferencen stiller i år skarpt på blandt andet følgende emner:

 • Persondataret og ansvar for behandling af personoplysninger
 • K-kontrakterne og behovet for opdatering af disse
 • K04 – baggrund og formål samt leverandørernes syn på dette
 • Ansvarsplacering ved forsinkelse i IT-projekter
 • Cybertrusler – og betydningen for IT-kontrakter
 • “Idriftsættelse” af IT-kontrakter efter udbudsproces eller forhandlingsforløb

.
Som det har været tilfældet de tidligere år, er formålet stadig at udfordre og informere den professionelle bruger af IT-kontrakter om nyheder, viden og praktik på området samt i særdeleshed at skabe koblingen mellem aktuelle emner og problemstillinger.

Vi tilstræber et interaktivt forum, som giver deltagerne mulighed for at bidrage til diskussionen samt høste erfaringer og meninger fra udvalgte eksperter. Vi vil derfor alliere os med yderst kompetente folk fra branchen til at præsentere de efterspurgte juridiske indlæg.

Mindst lige så vigtigt er at pointere, at deltagerlisten i vid udstrækning matcher rækken af talere. År efter år har vi haft fornøjelsen af at byde deltagere fra de største danske virksomheder og offentlige institutioner velkommen.

Jeg glæder mig til at byde dig og dine kollegaer velkommen på IT-kontrakter 2019.

Henrik Ulander
Managing Director
Insight Events