CPH – Dataetik og nye forretningsmodeller – by Djøf

Hvem henvender kurset sig til?

Du ønsker at integrere dataetik i forretningsudvikling og i din daglige praksis.

Du vil gerne blive bedre til at træffe ansvarlige valg om brugen af persondata og til at integrere en dataetisk praksis i hele værdikæden i din organisation.

Du er jurist eller forretningsudvikler med interesse for ansvarlige og bæredygtige løsninger, der rækker ud over compliance-niveauet.

På kurset får du

  • styrket din viden om dataetik
  • skærpet dit blik for at opnå en unik forretningsposition gennem dataetik
  • trænet din evne til at intergrere dataetik i forretningsudvikling og forretningskoncept
  • omsat din fornemmelse for dataetik til håndgribelige begreber
  • redskaber til at omsætte dataetiske principper til praktiske løsninger
  • suppleret din compliance tilgang til persondatabeskyttelse
  • kendskab til privacy by design metoder.

Kursets indhold

På kurset ’ Dataetik og nye forretningsmodeller’ får du indsigt i, hvordan du kan indlejre dataetik i den daglige praksis i alle dele af værdikæden i din organisation og i udviklingen af nye forretningsmodeller.

Kurset giver dig et begrebsapparat og en forståelse for sammenhængen mellem compliance og dataetik. Du lærer at se det forretningsmæssige potentiale, der er er forbundet med at arbejde med dataetiske løsninger og produkter.

CPH – Konference: Digitalisering på det sociale område – by Justitia

Muligheder og udfordringer ved digitaliseringsklar lovgivning og automatiseret sagsbehandling på det sociale område.

Institut for Socialrådgiveruddannelse, Tænketanken Justitia, Tænketanken TeknoEtik og Dansk Socialrådgiverforening afholder en fælles konference om muligheder og udfordringer ved de aktuelle bestræbelser på at gøre lovgivningen digitaliseringsklar og automatisere sagsbehandling på blandt andet det sociale område. Bestræbelser, der på sigt får store konsekvenser for socialt arbejde, sagsbehandlere og de borgere, der har behov for service og hjælp. Konferencen har til formål at rejse en faglig og politisk debat om disse konsekvenser og om, hvordan vi som samfund kan imødegå uønskede konsekvenser af digitaliseringen – herunder hvilken rolle et nyt dataetisk råd kan spille.

Tid: Tirsdag d. 19. feb. 2019 kl. 13.00 – 17.00

Sted: Københavns Professionshøjskole, Auditoriet (A112)
Kronprinsesse Sofies Vej 35
2000 Frederiksberg

Pris: 150 kr.

Du kan tilmelde dig her.