CPH – Plesner Legal Tech Forum – by Plesner

Hvordan forholder din virksomhed sig til Legal Tech? Vil du være ajour med de nyeste teknologier til at løse juridiske opgaver og dele praktiske erfaringer med andre – så tilmeld dig Plesners Legal Tech Forum. Vi mødes 2-3 gange om året, hvor vi hver gang dykker ned i forskellige konkrete emner inden for Legal Tech.

Legal Tech er i rivende udvikling, og et stigende antal juridiske opgaver kan med fordel løses ved brug af den nyeste teknologi. Der udbydes i dag talrige produkter, som løser opgaver forbundet med juridisk rådgivning, kontraktudarbejdelse, transaktionsarbejde, retssager, compliance-opgaver og in-house juridiske processer.

Plesners Legal Tech Forum giver virksomheder og myndigheder indsigt i de eksisterende teknologier og erfaringer og søger at besvare nogle af de vigtigste spørgsmål for valg og anvendelse af Legal Tech løsninger.

Vores Legal Tech Forum er åbent for alle klienter, som vil lære mere om Legal Tech eller dele egne erfaringer om valg og anvendelse af nye teknologier.

Første arrangement: De mest anvendte teknologier

Vi mødes første gang: Onsdag den 8. maj 2019 kl. 8.45 – 11.15
Der serveres morgenmad fra kl. 8.15

Vi har sammensat et program, som vi håber både kan give et samlet overblik over, hvad der findes af anvendelig teknologi i dag samt et indblik i nogle konkrete løsninger.

Plesner give virksomheder og myndigheder et overblik over de væsentligste eksisterende teknologier og DTU, IBM, Ante og Archii vil præsentere nogle spændende løsninger, der bygger på kunstig intelligens (AI).

Program

8.15 – 8.45: Morgenmad

8.45 – 9.15: Overblik over Legal Tech løsninger

9.15 – 9.35: Præsentation af Antes specialiserede søgemaskine, der finder og analyserer retspraksis

9.35 – 10.00: Præsentation af Archiis softwareløsning til identificering og sortering af GDPR-data

10.00 – 10.10: Pause

10.10 – 11.10: Præsentation af DTUs og IBMs fælles Watson kontraktprojekt

11.10 – 11.15: Afrunding

Arrangementet opfylder kravene til advokaters obligatoriske efteruddannelse, og der vil blive udstedt kursusbevis til brug for dokumentation heraf til de, som måtte ønske dette.

STHLM – SYNCHWAKEUP: Managing Personal Data – by Synch

SynchWakeup is a series of breakfast events focused on providing hands-on knowledge on legal topics of particular importance for early-stage tech companies.

Personal data is for many companies one of the company’s greatest assets – but the regulatory requirements are complex.

On April 9, 2019, this semester’s third seminar in the SynchWakeup Series will take place at Synch’s office. Synch’s Dena Dervanovic present the General Data Protection Regulation (GDPR) and guides you through the requirements relevant for your compliant use of for example end-user personal data.

After the seminar Synch’s lawyers will be available for discussion!

Breakfast is served from 8:15, the seminar starts at 8.30 and is scheduled for 1 hour.

Welcome!

CPH – Legal Tech: Data Protection, AI and compliance by technical means – by GOTO Nights

GOTO Nights welcomes you to a meetup of Legal tech. We look forward to seeing you.

AGENDA
– 17:00 Doors open
– 17:20 Welcome by GOTO CPH
– 17:30 Talk 1 – GDPR, big data and AI + Privacy Policy Check AI tool, by Daniel Kiil
– 18:30 Food and Drinks
– 19:00 Talk 2 – Uniprocess, Developing applications that comply with the GDPR by technical means, by Ramón Soto Mathiesen
– 20:00 Networking
– 20:30 Thanks for today

DANIEL KIIL (SYNCH)

ABSTRACT: GDPR, big data and AI + Privacy Policy Check AI tool

When working with personal data, the GDPR sets the bar. Its requirements for a risk-based approach, privacy by design and the need for a legal basis for processing limits the scope for use of big data and AI. Further, its general principles about fairness, transparency, purpose limitation and data minimization narrow it even more, so does its stance towards profiling. So, what can you really do if you want to be compliant?

In his presentation, Daniel will highlight the most relevant GDPR provisions which may impact your next AI and/or big data project. He will also showcase Synch’s internally developed AI tool, the Privacy Policy Check.

BIO:

As an attorney, Daniel has mainly worked with IT, data protection and corporate/commercial law. After obtaining his law degree in 2009, he’s worked both as a practicing lawyer and an in-house counsel, inter alia for a large American IT company. He spends the most of his working hours dealing with IT contracts and privacy related issues.

**

RAMÓN SOTO MATHIESEN (SPISE MISU ApS)

ABSTRACT: Uniprocess, Developing applications that comply with the GDPR by technical means

The General Data Protection Regulation (GDPR) landed the 25th of May last year (2018). As a result of this, many companies have emerged providing services to help us comply with the GDPR.

What is obvious is that very few, if any, provide tools that will help us develop applications that comply with the regulation from a technical point of view. Law firms provide legal services, at a relatively high price as usual, while other consultancies, provide a lot of paperwork and words that, probably, will be “Gone with the Wind”.

This is the reason why the concept of “uniprocess” was researched. An “uniprocess” encapsulates a process, seen from a commercial point of view, where it is known at all times what data enter and leave the process. Being developed in “Haskell”, a functional programming language that has a clear separation between code that makes effects and the one that doesn’t, it is very easy to ensure these claims by using “granulation” and “restriction” of side-effects. Therefore, it is obvious to see that the development itself has to meet with the design of the process.

The concept is closely linked to stateless “microservices”, since the binaries are distributed with minimalistic “Docker” containers.

Finally, to facilitate the work of the Data Protection Agencies (DPAs) of the European Union, both “Haskell” binaries as well as “Docker” images/containers, will have a “Reproducible Build Hash” (RBH). With this RBH, you can mathematically show, that the software, which is currently executed, comes from the source code.

BIO:

Ramón Soto Mathiesen, is a passionate computer scientist, with talent for business, who advocates for: correctness, code quality and high standards, but always with the customer in focus.

He currently works at SPISE MISU ApS, a company founded by him, which is dedicated mainly to solve the problems arising from the application of the General Data Protection Regulation (GDPR) with a scientific approach (Computer Science and Mathematics).

CPH – Kvalitetssikring af GDPR – by Djøf

Kom til et spændende gå hjem-møde med videnudveksling, inspiration og networking med GDPR som omdrejningspunkt. Vi går i dybden med kvaliteten af din GDPR-implementering og drøfter der, hvor det oftest halter: Noget organisationen ikke gør, og noget organisationen gør forkert. Emnerne bliver udvalgt efter størst mulig relevans/værdi for deltagerne, og gå hjem-mødet er praktikerorienteret. Alle, der arbejder med eller har interesse for GDPR, kan deltage.

CPH – Intensiv opdatering It contract management – by Bech-Bruun

Bliv opdateret på kontraktretten. I 2018 blev standarddriftsaftale D 17 fornyet, og i 2019 får vi en ny standarddriftsaftale, K 04 fra Kammeradvokaten. Få forbedringsforslag til din kontraktudform-ning i forskellige situationer samt indsigt i faldgruber, og hvordan du undgår dem.

Det er tid til en kontraktlig opdatering. Foruden den kommende nye standarddriftsaftale fra Kammeradvokaten, K 04, og den fornyede version af D 17, er der kommet ny interessant retspraksis, der har betydning for din kontraktudformning.

Bliv ajour med kontraktretten med denne intensive update på it contract management.

Du får samtidig en brush-up på GDPR, som rejser udfordringer også kontraktuelt, hvilket du bør have for øje, når du laver dine kontrakter.

Projekter og kontraktuelle udfordringer
Vi stiller desuden skarpt på projekter, som bliver stadig større, mere komplekse og ofte involverer flere parter, ligesom vi ser flere agile projekter. Få indsigt i de kontraktuelle udfordringer, dette kan medføre, og hvordan du løser dem.

Undervisningen henvender sig til
Alle, der arbejder med it-kontrakter og kontraktstyring og har et par års erfaring med området, herunder tidligere deltagere It Contract Management-uddannelsen. En vis forhåndsviden vil være forventet.

Vi håber at se dig til to spændende dage, hvor du får finpudset din viden om kontrakter og rig mulighed for at udvide dit professionelle netværk.

Program for dagene
På dag 1 gennemgår vi aktuelle kontraktlige udfordringer og giver en generel opdatering.

Vi kommer blandt andet ind på:

  • Kontraktlig håndtering af samarbejdsforhold og partnering, herunder hvilke udfordringer de hyppigst anvendte samarbejdsmodeller giver, back to back-aftaler, rammeaftaler, partnering og Letter of intent som indledning til samarbejdet.
  • Kontraktlig håndtering af agile projekter, herunder fordele og ulemper ved agil udvikling
  • Seneste nyt om regulering af sikkerhed og GDPR, herunder anskaffelse af nye it-systemer, sanktioner efter GDPR, placering af ansvar og ansvarsbegrænsninger i forhold til GDPR.
  • Særlige aktuelle problemstillinger, herunder udformning af ansvarsbegrænsninger, domstolenes tilsidesættelse af ansvarsbegrænsninger, direkte/indirekte tab, garantier – hvad betyder det for parternes retsstilling, at noget garanteres.
  • It-kontraktretlig opdatering.

På dag 2 gennemgår vi K 04 – gennemgang af kontrakten, reguleringstemaer og forhold, du skal være særligt opmærksom på.

Vi kommer blandt andet ind på:

  • Regulering af afklaringsfasen og transition
  • Regulering af misligholdelse, garantier og konflikthåndtering
  • Regulering af SLA og dokumentationsforpligtelse
  • Erstatningsregulering
  • Nøglemedarbejdere og krav til kunden.

Praktiske oplysninger
Prisen for at deltage begge dage er 12.995,- kr. eksklusiv moms og omfatter materiale og dagsforplejning på begge kursusdage. Bemærk, at prisen ikke dækker middag og overnatning på hotellet. Prisen for at deltage én af dagene er 6.995,- kr. eksklusiv moms.

Prisen for overnatning på Hotel Hesselet inkl. netværksmiddag om aftenen og morgenmad den 24. januar er 1.695,- kr. eksklusiv moms.

Tilmeld dig senest den 9. januar 2019. Bemærk, at tilmelding er bindende. Ved afbud efter den 9. januar 2019 betales 50 % af prisen. Afbud skal ske skriftligt til academy@bechbruun.com.