CPH – Evaluation Seminar for PhD student Léonard Van Rompaey: Legal Disruption by Artificial Intelligence – by University of Copenhagen

All interested are kindly invited to participate in Léonard’s evaluation seminar of his PhD-project, entitled:

Legal Disruption by Artificial Intelligence: a Study of the Incompatibilities Between Law and Robots

A short, updated description of the project is available here.

“My research focuses on artificial intelligence’s legal disruption. Where does law fail to regulate robots? With very little deployment, we are already identifying legal challenges to the incorporation of artificial intelligence and autonomy in healthcare, transportation, warfare and many other areas of human activity. I try to identify and better understand the common denominators to the symptomatic disruptions that appear in various legal fields. The first common element is artificial intelligence, and I explore the exceptionalism of this technology in comparison to previous innovative disruptions. The second common element is the law itself.

I try to expose law as a deeply anthropocentric concept, using tools from cognitive neurosciences, behavioural economics and theory of law. When we try to regulate robots as objects (as we do with cars) the law fails to acknowledge the agency of the robot, which intervenes actively—not randomly or predictably—on the outcome from the action. When we try to regulate robots as agents, tensions and abrasions appear because of the human nature of law, a tool made by and for human beings and curtailed to constraining our behaviour. To address those theoretical and conceptual questions of incompatibility between the law and robotics is foundational to find answers to the symptomatic occurrences of AI legal disruption.”

The seminar takes place on Thursday 6 June 2019 from 10:00-12:00, meeting room 6B-4-04, Njalsgade 76, 4th floor, DK-2300 Copenhagen S 

External commentator at the seminar is: Bryan Druzin (CUHK)

Supervisor of the project, Hin-Yan Liu, will act as chair of the seminar.

All interested parties are welcome!

The seminar will be held in English

CPH – FutureLegal 2019 – by ComputerWorld and ComplyCloud

FutureLegal giver dig viden og inspiration til at imødegå fremtiden for juridiske ydelser

Digitaliseringen og de teknologiske muligheder er flyttet ind i advokatbranchen og hos virksomhedernes juridiske afdelinger. Samtidig er LegalTech-industrien for alvor begyndt at spire frem på samme måde, som vi så FinTech gøre det for ca. fem år siden.

På FutureLegal får du den bedste indsigt i, hvordan de teknologiske muligheder og udviklingen i markedet udnyttes bedst. Konferencens oplæg tæller som obligatorisk efteruddannelse for advokater, og der uddeles kursusbeviser. Programmet byder blandt andet på:

Service design for juridiske ydelser
​Mulighederne for corporate incubation
Pitch fra førende LegalTech startups
Etiske overvejelser ved brug af AI
…og meget mere.

Register with the code “nordiclegal” to get a nice discount of 1,000 DKK.

CPH – 5th IBA Global Entrepreneurship Conference: The Nordic Model – Rising up to the Global Challenge – by the International Bar Association

The Nordic Region is known for the so-called Nordic model (or Nordic capitalism), in which comprehensive welfare states and progressive societies go hand in hand with free market and trade, and provide for a high standard of living. The Nordics also are renown for housing leading players in numerous business areas, such as food, high tech, medical / life sciences, design and oil. Last not least, the region stands as a model for sustainable development and
for work-life balance.

To facilitate continued innovation and growth of start-ups Nordic governments strive to support entrepreneurship. EU’s Digital Economy and Society Index (DESI) 2018 (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi) has Denmark as the front runner followed by Sweden and Finland. Headed by Denmark the Nordic countries form the most digital region in the EU. Copenhagen is, thus, the perfect venue to explore how digitalisation already has disrupted and will further affect various business sectors – and for asking what role the human factor will have in the post-digitalised business world and society.

As in the past, the Conference will combine lively panel discussions lead by entrepreneurs and industry speakers with interactive workshops on practice areas of general interest.

Topics will include:

 • Data protection and data security / hacking
 • AI / Machine
 • Blockchain technology / crypto currencies
 • Trends and innovation in the M&A process and in the funding of SME’s
 • Governance and structural issues for innovative and fast growing closely held companies
 • How disruption and AI will improve the life of lawyers.

The legendary ‘Closely Held’ spirit and social events will provide, once again, for an unforgettable networking experience.

CPH – Brug af Kunstig Intelligens – Retlige Udfordringer og Muligheder – by Kammeradvokaten

Kurset giver et overblik over de juridiske rammer for udviklingen og brugen af A.I.-løsninger. Fokus er navnlig på den nye databeskyttelsesforordnings krav til sådanne løsninger.

UDBYTTE

På kurset i brugen af kunstig intelligens får du et grundlæggende overblik over mulighederne og de juridiske rammer for brug af A.I. i den offentlige og private sektor.

Du får bl.a.:

 • Indsigt i hvordan de forskellige former for A.I. fungerer
 • Overblik over A.I.-løsningers anvendelse i praksis i dag
 • Konkrete værktøjer og metoder for indbygget databeskyttelse ved udvikling og brug af kunstig intelligens (privacy by design)
 • Anbefalinger for til udarbejdelse af konsekvensanalyser (DPIA’s) for A.I.-løsninger

INDHOLD

Kunstig intelligens – eller Artificial Intelligence (”A.I.”) – anvendes allerede i dag i vidt omfang i mange forskellige sammenhænge. Teknologien står over for et gennembrud og både danske virksomheder og offentlige myndigheder investerer massivt i A.I. til brug for alt fra f.eks. ansættelse af medarbejdere, kontrol og snydbekæmpelse samt forberedelse eller afgørelse af sager.

Selvom teknologien har et enormt potentiale, møder udviklingen og brugen af A.I.-løsninger dog også retlige udfordringer. Løsningerne kræver ofte et enormt datagrundlag for at kunne fungere (big data) og vil typisk indebære behandling af personoplysninger. Navnlig skal databeskyttelse tænkes ind i løsningerne fra start i overensstemmelse med reglerne om privacy by design i den nye databeskyttelsesforordning. Offentlige myndigheder skal tillige være opmærksom på at overholde de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger såsom hjemmelsprincippet samt forvaltningslovens sagsbehandlingsregler m.v.

Kurset giver et overblik over de juridiske rammer for udviklingen og brugen af A.I.-løsninger. Fokus er navnlig på den nye databeskyttelsesforordnings krav til sådanne løsninger.

EMNER ER BL.A.:

 • Overblik over de forskellige former for A.I. – stærk/svag A.I., data mining, deep learning, neurale netværk, prediktiv analyse til at forudsige adfærd etc.
 • Hvor anvendes A.I. i praksis i dag hos offentlige myndigheder og private virksomheder, f.eks. til tilsyn, snyd- og svigbekæmpelse, markedsføring, afgørelse eller tilrettelæggelse af sager, ansættelser samt analyseformål m.v.?
 • Hvad er mulighederne for at træffe fuldautomatiske afgørelser med brug af A.I.?
 • Privacy by design og konsekvensanalyse (DPIA): Hvilke særlige databeskyttelsesretlige udfordringer skal håndteres i en A.I.-løsning, herunder bl.a.
  • at de grundlæggende principper om formålsbegrænsning og dataminimering overholdes
  • at der ikke sker ulovlig forskelsbehandling af de registrerede (indbygget bias i beslutningsgrundlaget)
  • at de registrerede og andre kan få indsigt i beslutningsgrundlaget og ”logikken” i løsningen (transparens og systemdokumentation) – det såkaldte ”black box”-problem
 • Hvordan føres tilsyn med algoritmerne?

TILMELDING

Tilmeld dig her. Pris ekskl. moms 4.995,-

 

Lund – The Future of Law – by Tech Academy Lund

Tech Academy is a unique two-day program and the first of its kind at Lund University. It is tailored to law students at the Law Faculty at Lund University attending master courses (minimum T5) interested in innovative and emerging technologies such as Artificial intelligence, Blockchain and Smart contracts.

You will be introduced to a framework and strategies for solving some of the legal issues that arise when new technology is implemented within different industries when put into practical business use.

Tech Academy aims to provide law students with a fresh perspective on how to think differently about the world of tech law and in embracing the challenges that comes with the future of digitalization. If you are a student at the Law Faculty and have finished your fourth semester, you have the opportunity to participate in this program which will be hosted between 9-10 May 2019.

The program is offered by the Law Faculty at Lund University, the Law Students association (Juridiska Föreningen Lund) and Julian Nowag, Director of the European Business Law Master Program.

Registration

To apply for this two day event please submit cv and a personal letter. To be eligible, you must have finished at least T5 or attend any of the masters program at the faculty of Law. The personal letter should motivate why you would like to take part in this event (300 words max).

The application is sent to info@techacademylund.com before April 1, 2019. Please note that seminars are mandatory and if you are given a spot to the academy it is expected to attend all events.

CPH – Expert Speakers Series on Law and Artificial Intelligence – talk by Roger Brownsword – by University of Copenhagen

In the opening talk of the Expert Speakers Series on Law and Artificial Intelligence, we are delighted to have Professor Roger Brownsword present his latest book: Law, Technology and Society.

This book considers the implications of the regulatory burden being borne increasingly by technological management rather than by rules of law. If crime is controlled, if human health and safety are secured, if the environment is protected, not by rules but by measures of technological management—designed into products, processes, places and so on—what should we make of this transformation?

In an era of smart regulatory technologies, how should we understand the ‘regulatory environment’, and the ‘complexion’ of its regulatory signals? How does technological management sit with the Rule of Law and with the traditional ideals of legality, legal coherence, and respect for liberty, human rights and human dignity? What is the future for the rules of criminal law, torts and contract law—are they likely to be rendered redundant? How are human informational interests to be specified and protected? Can traditional rules of law survive not only the emergent use of technological management but also a risk management mentality that pervades the collective engagement with new technologies? Even if technological management is effective, is it acceptable? Are we ready for rule by technology?

Undertaking a radical examination of the disruptive effects of technology on the law and the legal mind-set, Roger Brownsword calls for a triple act of re-imagination: first, re-imagining legal rules as one element of a larger regulatory environment of which technological management is also a part; secondly, re-imagining the Rule of Law as a constraint on the arbitrary exercise of power (whether exercised through rules or through technological measures); and, thirdly, re-imagining the future of traditional rules of criminal law, tort law, and contract law.

Read more about the book

Time:  8 May 2019, 13:00-15:00

Venue: Conference/Flex room, ground floor, room 8A-0-57, Njalsgade 76, 2300 Copenhagen S

Registration

For participation in the event please use this registration form no later than 6 May 2019 12:00.

CPH – CECS lunch seminar with Linda Senden & Raphaelë Xinidis – by Copenhagen University

The protection of the fundamental right to equality in the age of artificial intelligence: Has anti-discrimination law become unfit?

By Linda Senden & Raphaële Xenidis.

With the development of artificial intelligence, an increasing number of complex algorithms are filtering through in our daily decision-making processes, influencing our choices and even our preferences and tastes in a rather unnoticed way. Yet, this has important repercussions for a number of areas of life regulated by EU law, such as employment, the consumption and supply of goods and services, data protection, and relations with public authorities to cite just a few. How to ensure that core principles of EU law, such as the principle of non-discrimination and its counterpart, the Union’s citizens fundamental right to equality, are respected in an area of complex multi-level and automatized decision-making?

Implicit bias, stereotypes, and symbolic harms spread through machine-learning processes invisibly and at great speed and risk shaping discriminatory decisions, which bear grave material consequences for people’s daily lives. Questions arise, such as: How to ensure that protected categories such as gender, race or disability, do not intervene at any step of an employer’s decision to hire, from the diffusion of a job ad until the signature of a work contract? How to make a case for discrimination in front of the lack of transparency of algorithms, the non-traceability of decision-making chains, and the multiplication of proxies? How to hold AI service providers accountable and who is liable?

Artificial intelligence thus poses numerous new challenges, which the current EU equality framework seems unfit to address. These challenges exist at two levels: the conceptual level and the enforcement level. Taking EU anti-discrimination law as a case study, the aim of this contribution will be:

 • first to examine which challenges lay in front of the EU legislator. We aim to identify the main friction points between the conceptual framework offered by EU non-discrimination law and the new digital reality of the internal market.
 • second, to examine the unfitness of EU equality law from an enforcement perspective. We propose to map the challenges that are likely to arise in the near future.

Finally, we will propose reflections on possible pathways to ensure the continuous protection of the fundamental right to equality and the general principle of non-discrimination in EU law in the digital age.

Registration

For participation in the seminar please use this registration form no later than 18 February 2019 , 11:00.

The seminar is part of a CECS seminar series on constitutional dimensions in the digital era. 

Sandwich and soft drinks will be served.

Linda Senden

Linda Senden studied international law, European law and European Studies at the University of Amsterdam. In 2003 she defended her PhD on Soft law in European Community law at Tilburg University and she was appointed professor of European law at this university in 2004 Since 2011, she holds the chair of European law at Utrecht University (https://www.uu.nl/medewerkers/LAJSenden/Profiel). She is the director of the LL.M program on European law, co-director of RENFORCE; the Utrecht research centre on ‘Shared Regulation and Enforcement in Europe’ and a member of the Committee of European integration of the Advisory Council International Affairs to the Dutch government and parliament. Her research focuses mainly on issues of EU institutional and constitutional law and on various forms of European – public and private – regulation. Currently, she is finalizing an edited volume on Private Regulation and Enforcement in the EU, which will be published by Hart Publishing in 2019. She also has a track record in researching EU gender equality law and has been involved in numerous research projects in this area. Her latest publication in this field concerns a comparative report prepared within the framework of the European Commission’s gender equality network on the regulatory, policy and enforcement approaches in 33 European states to promote the number of women on corporate boards (https://www.equalitylaw.eu/downloads/4537-gender-balanced-company-boards-in-europe-pdf-1-68-mb). As of January 2018, she is one of the directors of the multidisciplinary UU Hub on Gender and Diversity (see https://www.uu.nl/en/research/institutions-for-open-societies/hubs/gender-and-diversity) and as of January 2019, she is the coordinator of the European Commission’s gender equality network.

Raphaële Xenidis

Raphaële Xenidis is a researcher in EU gender equality law at the International and European Law Department of Utrecht University and a Ph.D. candidate in European anti-discrimination law at the European University Institute. She has been working on issues of intersectionality, discrimination and equality law in the framework of her dissertation at the EUI since 2014 and her research interests are intersectionality and the law, European anti-discrimination law, critical and feminist legal studies, legal mobilization issues and bias and discrimination in algorithmic decision-making. At Utrecht University, Raphaële is a member of the SIM (human rights) and RENFORCE (EU law) research centers and works for the gender equality law stream of the European Equality Law Network, coordinated by Prof. Linda Senden and Dr. Alexandra Timmer. Raphaële is also part of the managing team of the Gender and Diversity Hub, an interdisciplinary research platform on gender equality and diversity issues.

CPH – AI Applied: How Companies And Governments Can Use AI – by DGP and Alexandra Institute

AI (Artificial Intelligence) is a technology that has gained extreme popularity for its’ vast potential. At this seminar we will dive into how companies and governments utilize this technology. AI experts, companies, governmental departments and startups will let you in on how they use AI in their practice.

Who can attend?

The event is for corporations, government institutions, interest organizations, researchers, students and everyone else looking to be inspired on the use of AI, but also for the ones who are curious on the current limitations of the technology. The programme will cover a basic introduction to what AI is, how users and suppliers are using AI services, updates on regulation in Denmark and future perspectives on what AI can’t do… yet.

This seminar is a part of a series of events, where we explore how industry 4.0 technologies can be applied. Arranged by Digital Growth Path (DGP) from Copenhagen School of Entrepreneurship and Alexandra Institute in collaboration with the Danish Industry Foundation. Keep an eye out for our next seminar in the series of Industry 4.0 technologies events, that will be about Blockchain and Cybersecurity.

WHEN AND WHERE

Date: 7/2 2019

Location: PHRs20, Råvarebygningen, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

AGENDA

10.00 Arrival
10.15 Welcome by Claus Birkedal, DGP, and Anders Kofod, Alexandra Institute

AI appplied: Supplier/User Cases, Legal and Technical Limitations

10.30 “About AI: Terminology, History and How to get started” by Anders Kofod, Deputy Director at Alexandra Institute
11.00 “Quality Optimization” by Tue Moerck, Managing Director of IH Foods
11.20 “Implementing an AI solution” by Mikael Munck, Founder & CEO of 2021.ai
11.40 “The hard-to-crack tasks. What CAN’T be done yet by AI” by Thomas Bolander, Associate Professor at DTU Compute

12.00 Lunch

12.30 “Fraud-detection” by Carsten Ingerslev, Office Manager of Danish Business Authority (Erhvervsstyrelsen)
12.50 “Water-leakage detection in Utilities” by Jeppe Johansen, Co-founder of Sense-Analytics
13.00 “Talent recruitment without bias” by Jenifer Clausell-Tormos, Founder of Develop Diverse
13.10 “AI in Customer Service” by Johan Walldius, Managing Director of IBM-Bluewolf

13.30 Break

13.40 “AI standardization and Data Ethics” by Kim Skov Hilding, Consultant at Dansk Standard
13.55  “Optimizing Logistics” by Klaus Kähler Holst, Principal Scientist at Maersk Transport & Logistics
14.10 Panel QA
14.30 Mingling

There’s a limited number of tickets for both professionals and students.

CPH – Tech&Law Breakfast: AI as threat and opportunity for the global legal order – by University of Copenhagen

Matthijs Maas is a PhD Fellow at the AI and Legal Disruption Research Group (Centre for International Law, Conflict and Crisis, University of Copenhagen), and a Research Affiliate with the Center for the Governance of AI (Future of Humanity Institute, University of Oxford). His work focuses on exploring global governance approaches and instruments for emerging disruptive AI capabilities.

About: The Digitalisation Hub is excited to launch a monthly Tech&Law Breakfast series at the faculty. During the breakfast, participants will be able to enjoy a research presentation, whilst having a cup of coffee or tea, a croissant and some fruit. The breakfast series is targeted towards external stakeholders, lawyers, researchers, students and everyone with an interest in technology and law.

Time: 6 February 2019 8:45-09:45

Place: Pejsestuen (Atrium under the stairs), ground floor, room 7A.0.16, Njalsgade 76, DK-2300 Copenhagen S

Find a short video on the last Tech & Law breakfast here.