CPH – Cybersikkerhed i den finansielle sektor – by Insight Events

Som følge af den øgede IT-afhængighed og samfundsmæssige og teknologiske udvikling bliver IT-sikkerhed en stadigt stigende del af forretningen. Den danske finansielle sektor står over for en stor udfordring i forhold til truslerne fra cyberkriminalitet.

På konferencen Cybersikkerhed i den finansielle sektor vil vi fokusere på, hvordan den enkelte finansielle virksomhed sikrer sig bedst muligt mod angreb, lever op til de nyeste regler, forbereder sig til Finanstilsynets tilsyn og ikke mindst minimerer skaderne under og efter et succesfuldt angreb.

Emner på konferencen:

 • Cybertruslen mod finanssektoren
 • Finanstilsynets gennemgang af et tilsyn
 • IT-sikkerhed som business case
 • Tværgående samarbejde om cybersikkerhed
 • FSOR – Red Team-testprogram
 • Social Engineering og medarbejder awareness
 • Insidertruslen
 • Cyberkriminalitet – hvad kan vi forvente de næste par år?
 • Blockchain and Cryptocurrency Technologies
 • Detektering af anomalier
 • Phishing-mail – udnyttelsen af den menneskelige nysgerrighed
 • Tab af kundedata og tillid
 • Dokumenteret IT-sikkerhed og risikostyring
 • IT-sikkerhedsstyring, rapportering og ledelsesopfølgning

CPH – Blockchain i det offentlige – by Djøf

Bliv skarp på næste generation af digitalisering i den offentlige administration.

Hvem henvender kurset sig til?

Du er en tech-interesseret offentlig ansat, der ønsker at forstå blockchain. Måske udvikler du digitale strategier og løsninger i dit job for en styrelse, i et ministerie eller anden type offentlig virksomhed.

Du er nysgerrig på, om blockchain kan drive innovation eller mere effektive arbejdsgange inden for dit ressortområde.

Du har behov for skarpe svar på, hvor moden teknologien er, og hvilke særlige udfordringer, der kan være ved at bruge teknologien i offentligt regi.

På kurset får du:

 • indsigt i teknologiens vigtigste koncepter
 • briefing på, hvor moden teknologien er i dag
 • sat ord på, hvordan blockchain adskiller sig fra en traditionel database
 • indsigt i de juridiske udfordringer, der knytter sig til blockchain i offentlig regi
 • forståelse for alternativerne til en blockchainløsning
 • sparring og feedback på idéer, hvor du tænker, blockchain potentielt er relevant
 • et rammeværk for at afsøge potentialet for blockchain i din egen organisation.

Kursets indhold

’Blockchain i det offentlige’ lærer dig om blockchain på en relevant, konkret og hands-on måde, og du får en god forståelse for anvendelsesmulighederne i en offentlig digital kontekst.

På kurset lærer du at sætte ord på, hvad blockchain er, hvad det ikke er, hvordan det relaterer sig til en traditionel database, og hvornår det giver mening at tage i brug.

Du får den nødvendige ballast til at kunne identificere, om blockchain kan være relevant i en given administrativ eller politisk problemstilling, og du får indsigt til at forstå teknologiens konkrete juridiske og tekniske udfordringer.

CPH – 5th IBA Global Entrepreneurship Conference: The Nordic Model – Rising up to the Global Challenge – by the International Bar Association

The Nordic Region is known for the so-called Nordic model (or Nordic capitalism), in which comprehensive welfare states and progressive societies go hand in hand with free market and trade, and provide for a high standard of living. The Nordics also are renown for housing leading players in numerous business areas, such as food, high tech, medical / life sciences, design and oil. Last not least, the region stands as a model for sustainable development and
for work-life balance.

To facilitate continued innovation and growth of start-ups Nordic governments strive to support entrepreneurship. EU’s Digital Economy and Society Index (DESI) 2018 (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi) has Denmark as the front runner followed by Sweden and Finland. Headed by Denmark the Nordic countries form the most digital region in the EU. Copenhagen is, thus, the perfect venue to explore how digitalisation already has disrupted and will further affect various business sectors – and for asking what role the human factor will have in the post-digitalised business world and society.

As in the past, the Conference will combine lively panel discussions lead by entrepreneurs and industry speakers with interactive workshops on practice areas of general interest.

Topics will include:

 • Data protection and data security / hacking
 • AI / Machine
 • Blockchain technology / crypto currencies
 • Trends and innovation in the M&A process and in the funding of SME’s
 • Governance and structural issues for innovative and fast growing closely held companies
 • How disruption and AI will improve the life of lawyers.

The legendary ‘Closely Held’ spirit and social events will provide, once again, for an unforgettable networking experience.

CPH – Compliance and Legal 2019 – by Insight Events

Insight Finance kan igen i 2019 byde velkommen til konferencen Compliance & Legal.

Konferencen er det oplagte forum for alle, der beskæftiger sig med compliance, og som ønsker at holde sig ajour med lovgivning, procedurer og praksis på området.

Compliance har en stigende essentiel og kompliceret rolle i virksomheden. Omfanget og kompleksiteten af den finansielle regulering er stærkt stigende. Samtidig med, at Compliance skal sørge for, at virksomheden lever op til et enormt antal af regler og direktiver, opererer afdelingen under konstant årvågenhed både politisk og mediemæssigt.

Compliance skal kontinuerligt holde sig opdateret om lovgivning og best practice, så de kan fungere som virksomhedens værn mod manglende regelefterlevelse. Samtidig har Compliance ofte udfordringer internt, hvor de til tider betragtes som unødige regelryttere. I stedet for opbakning møder Compliance derfor ofte modstand internt og kan have svært ved at få gennemført de nye essentielle processer og aktiviteter. Hvordan projekterer Compliance sig internt som vigtig rådgiver og essentiel for forretningen?

På konferencen Compliance & Legal 2019 får du indsigt i og opdatering på den nyeste lovgivning og direktiver. Hvordan skal de fortolkes, og hvordan skal det implementeres? Derudover ser vi på den rolle og de udfordringer, som Compliance har i virksomheden.

Konferencen byder på en række spændende emner og problemstillinger, herunder bl.a. følgende:

 • Finanstilsynet siden sidst, herunder Ledelsesbekendtgørelsen og EBA Internal Governance
 • Compliance i forhold til hvidvask
 • IDD: Learnings fra forsikringsdisbributionen
 • Compliance og IT-sikkerhed
 • Skyggearbejde for Compliance
 • Compliance – fra modspiller til medspiller
 • Compliance’s rolle, opgave og ansvar i forhold til cybersecurity

.
Jeg glæder mig til at byde dig og dine kollegaer velkommen på Compliance & Legal 2019.

For mere information om program og deltagelse, kontakt: Er du interesseret i at blive partner på konferencen, kontakt:
Nina Meyer
Senior Project Manager
Insight Events
nina.meyer@insightevents.dk
Telefon: +45 30553092
Thomas Klindt
Senior Sales Manager
Insight Events
tk@insightevents.dk
Telefon: +45 41951431

CPH – Fintech Disruption Summit – by FintechDisrupt

About the Summit

The World Economic Forum predicts that 10% of the global GDP (approx. $7.8 trillion) will be stored on the blockchain in less than 10 years.

The summit is targeted towards bankers, accountants, lawyers, stock brokers, investment fund managers, custodians, and other people from the financial industry. The purpose of the summit is to inform and inspire delegates about new opportunities with blockchain technology in the financial industry and in particular with tokenization of securities and assets.

Using blockchain technology, companies can now issue security tokens with share- or bond-like properties in order to raise funding (through an STO – a Security Token Offering) as an alternative to an IPO. Large established companies can raise additional funding through the same means, or tokenize their existing shares. As existing securities and assets become tokenized, issuers and investors benefit from easier price discovery, increased liquidity, extended trading hours, automation of processes, reduced settlement times, etc.  In the near future, real estate and other investment portfolios will be tokenized for the same reasons. Collections of art, automobiles, boats, etc. can be tokenized in order to fragment ownership and other rights. (Learn more).

This financial revolution has already begun and the existing financial ecosystem will move towards the blockchain over the next 10 years.

CPH – Dataetik og nye forretningsmodeller – by Djøf

Hvem henvender kurset sig til?

Du ønsker at integrere dataetik i forretningsudvikling og i din daglige praksis.

Du vil gerne blive bedre til at træffe ansvarlige valg om brugen af persondata og til at integrere en dataetisk praksis i hele værdikæden i din organisation.

Du er jurist eller forretningsudvikler med interesse for ansvarlige og bæredygtige løsninger, der rækker ud over compliance-niveauet.

På kurset får du

 • styrket din viden om dataetik
 • skærpet dit blik for at opnå en unik forretningsposition gennem dataetik
 • trænet din evne til at intergrere dataetik i forretningsudvikling og forretningskoncept
 • omsat din fornemmelse for dataetik til håndgribelige begreber
 • redskaber til at omsætte dataetiske principper til praktiske løsninger
 • suppleret din compliance tilgang til persondatabeskyttelse
 • kendskab til privacy by design metoder.

Kursets indhold

På kurset ’ Dataetik og nye forretningsmodeller’ får du indsigt i, hvordan du kan indlejre dataetik i den daglige praksis i alle dele af værdikæden i din organisation og i udviklingen af nye forretningsmodeller.

Kurset giver dig et begrebsapparat og en forståelse for sammenhængen mellem compliance og dataetik. Du lærer at se det forretningsmæssige potentiale, der er er forbundet med at arbejde med dataetiske løsninger og produkter.

CPH – Blockchain i det offentlige – by Djøf

Bliv skarp på næste generation af digitalisering i den offentlige administration.

Hvem henvender kurset sig til?

Du er en tech-interesseret offentlig ansat, der ønsker at forstå blockchain. Måske udvikler du digitale strategier og løsninger i dit job for en styrelse, i et ministerie eller anden type offentlig virksomhed.

Du er nysgerrig på, om blockchain kan drive innovation eller mere effektive arbejdsgange inden for dit ressortområde.

Du har behov for skarpe svar på, hvor moden teknologien er, og hvilke særlige udfordringer, der kan være ved at bruge teknologien i offentligt regi.

På kurset får du:

 • indsigt i teknologiens vigtigste koncepter
 • briefing på, hvor moden teknologien er i dag
 • sat ord på, hvordan blockchain adskiller sig fra en traditionel database
 • indsigt i de juridiske udfordringer, der knytter sig til blockchain i offentlig regi
 • forståelse for alternativerne til en blockchainløsning
 • sparring og feedback på idéer, hvor du tænker, blockchain potentielt er relevant
 • et rammeværk for at afsøge potentialet for blockchain i din egen organisation.

Kursets indhold

’Blockchain i det offentlige’ lærer dig om blockchain på en relevant, konkret og hands-on måde, og du får en god forståelse for anvendelsesmulighederne i en offentlig digital kontekst.

På kurset lærer du at sætte ord på, hvad blockchain er, hvad det ikke er, hvordan det relaterer sig til en traditionel database, og hvornår det giver mening at tage i brug.

Du får den nødvendige ballast til at kunne identificere, om blockchain kan være relevant i en given administrativ eller politisk problemstilling, og du får indsigt til at forstå teknologiens konkrete juridiske og tekniske udfordringer.

CPH – IT-Kontrakter 2019 – by Insight Events

Når vi i 2019 kan byde velkommen til den årlige konference IT-kontrakter, vil det være for 20. gang.

Det seneste år har budt på en undersøgelse, der viser, at op mod 25% af kunder/leverandører har haft en juridisk konflikt det seneste år. Det alene vidner om vigtigheden af alle detaljer i kontrakten. På konferencen vises eksempler på typiske konfliktområder og mulighederne for at undgå at havne i en ressourcekrævende og uproduktiv konfliktsituation.

Konferencen stiller i år skarpt på blandt andet følgende emner:

 • Persondataret og ansvar for behandling af personoplysninger
 • K-kontrakterne og behovet for opdatering af disse
 • K04 – baggrund og formål samt leverandørernes syn på dette
 • Ansvarsplacering ved forsinkelse i IT-projekter
 • Cybertrusler – og betydningen for IT-kontrakter
 • “Idriftsættelse” af IT-kontrakter efter udbudsproces eller forhandlingsforløb

.
Som det har været tilfældet de tidligere år, er formålet stadig at udfordre og informere den professionelle bruger af IT-kontrakter om nyheder, viden og praktik på området samt i særdeleshed at skabe koblingen mellem aktuelle emner og problemstillinger.

Vi tilstræber et interaktivt forum, som giver deltagerne mulighed for at bidrage til diskussionen samt høste erfaringer og meninger fra udvalgte eksperter. Vi vil derfor alliere os med yderst kompetente folk fra branchen til at præsentere de efterspurgte juridiske indlæg.

Mindst lige så vigtigt er at pointere, at deltagerlisten i vid udstrækning matcher rækken af talere. År efter år har vi haft fornøjelsen af at byde deltagere fra de største danske virksomheder og offentlige institutioner velkommen.

Jeg glæder mig til at byde dig og dine kollegaer velkommen på IT-kontrakter 2019.

Henrik Ulander
Managing Director
Insight Events

CPH – What I learned by starting a new company after going bankrupt – by Djøf

A few years ago Maximillian Frimmer co-founded the company Monera and grew it to 45 employees. Unfortunately they ran out of cash and was declared bankrupt.

However, that didn’t stop Max and his co-founder Lars Holdgaard. They carefully analyzed what went wrong and was determined to learn from the experience.

Therefore, they started Likvido with a mission to help other companies collect their unpaid bills in a better way than the traditional debt collection agencies.
So far they’ve manage to raise capital from several Business Angels and PreSeed Ventures and are now on to scaling the business.

Join this event and get valuable insights and hands-on advice from Max on how you can use ‘failure’ to improve your entrepreneurial career.

Some of the topics will be:

 • Why startups fail
 • How to avoid making the same mistakes
 • How to use ‘failure’ as a way to improve
 • Why entrepreneurship is the best way to learn fast
 • Why you can only win by being an entrepreneur (even if your company doesn’t succeed)

CPH – Intensiv opdatering It contract management – by Bech-Bruun

Bliv opdateret på kontraktretten. I 2018 blev standarddriftsaftale D 17 fornyet, og i 2019 får vi en ny standarddriftsaftale, K 04 fra Kammeradvokaten. Få forbedringsforslag til din kontraktudform-ning i forskellige situationer samt indsigt i faldgruber, og hvordan du undgår dem.

Det er tid til en kontraktlig opdatering. Foruden den kommende nye standarddriftsaftale fra Kammeradvokaten, K 04, og den fornyede version af D 17, er der kommet ny interessant retspraksis, der har betydning for din kontraktudformning.

Bliv ajour med kontraktretten med denne intensive update på it contract management.

Du får samtidig en brush-up på GDPR, som rejser udfordringer også kontraktuelt, hvilket du bør have for øje, når du laver dine kontrakter.

Projekter og kontraktuelle udfordringer
Vi stiller desuden skarpt på projekter, som bliver stadig større, mere komplekse og ofte involverer flere parter, ligesom vi ser flere agile projekter. Få indsigt i de kontraktuelle udfordringer, dette kan medføre, og hvordan du løser dem.

Undervisningen henvender sig til
Alle, der arbejder med it-kontrakter og kontraktstyring og har et par års erfaring med området, herunder tidligere deltagere It Contract Management-uddannelsen. En vis forhåndsviden vil være forventet.

Vi håber at se dig til to spændende dage, hvor du får finpudset din viden om kontrakter og rig mulighed for at udvide dit professionelle netværk.

Program for dagene
På dag 1 gennemgår vi aktuelle kontraktlige udfordringer og giver en generel opdatering.

Vi kommer blandt andet ind på:

 • Kontraktlig håndtering af samarbejdsforhold og partnering, herunder hvilke udfordringer de hyppigst anvendte samarbejdsmodeller giver, back to back-aftaler, rammeaftaler, partnering og Letter of intent som indledning til samarbejdet.
 • Kontraktlig håndtering af agile projekter, herunder fordele og ulemper ved agil udvikling
 • Seneste nyt om regulering af sikkerhed og GDPR, herunder anskaffelse af nye it-systemer, sanktioner efter GDPR, placering af ansvar og ansvarsbegrænsninger i forhold til GDPR.
 • Særlige aktuelle problemstillinger, herunder udformning af ansvarsbegrænsninger, domstolenes tilsidesættelse af ansvarsbegrænsninger, direkte/indirekte tab, garantier – hvad betyder det for parternes retsstilling, at noget garanteres.
 • It-kontraktretlig opdatering.

På dag 2 gennemgår vi K 04 – gennemgang af kontrakten, reguleringstemaer og forhold, du skal være særligt opmærksom på.

Vi kommer blandt andet ind på:

 • Regulering af afklaringsfasen og transition
 • Regulering af misligholdelse, garantier og konflikthåndtering
 • Regulering af SLA og dokumentationsforpligtelse
 • Erstatningsregulering
 • Nøglemedarbejdere og krav til kunden.

Praktiske oplysninger
Prisen for at deltage begge dage er 12.995,- kr. eksklusiv moms og omfatter materiale og dagsforplejning på begge kursusdage. Bemærk, at prisen ikke dækker middag og overnatning på hotellet. Prisen for at deltage én af dagene er 6.995,- kr. eksklusiv moms.

Prisen for overnatning på Hotel Hesselet inkl. netværksmiddag om aftenen og morgenmad den 24. januar er 1.695,- kr. eksklusiv moms.

Tilmeld dig senest den 9. januar 2019. Bemærk, at tilmelding er bindende. Ved afbud efter den 9. januar 2019 betales 50 % af prisen. Afbud skal ske skriftligt til academy@bechbruun.com.