Tech Torget Oslo – Where lawyers meet modern IT solutions

TechTorget 2023 will be organized at the Gyldendal house location again October the 24th.

TechTorget is an arena where lawyers stay informed about modern IT solutions relevant for the legal market. At TechTorget you find many of the suppliers of these products and services.

The idea is that if you are to be able to use tomorrow’s technology, you must first use today’s. The aim is to present a compact exhibition of technological resources and solutions for all types of lawyers and law firms, administrative staff and IT managers in the legal industry.

Oslo – Legal Tech Meetup # 18: Demo & Drinks vol. III

Vi gjentar vårt populære event Demo & Drinks – nå for tredje gang!

Vi inviterer vi startups innen legaltech for å komme å pitche selskapet deres fra scenen – enten om dere er på kapitaljakt, kundejakt eller rekrutteringsjakt. Kriteriene er at du må være innen legal tech kategorien & yngre enn 3 år.

Fyll ut søknadsskjema om du ønsker å delta! (Skjema kommer)

Oslo – Legal Tech Meetup # 17: Trenger vi en juridisk sandkasse?

Om Oslo Legal Tech meetup
Lexolve (formelt Lawbotics AS) startet Oslo Legal Tech Meetup i 2017 fordi vi ønsket å skape et miljø for den nye bølgen av advokater, gründere og teknologinteresserte som er interessert i å diskutere hvordan teknologi kan bli brukt til å disruptere, innovere og forbedre den tradisjonelle advokatbransjen i Norge. Siden 2021 har Oslo Legal Tech Meetup blitt arrangert i samarbeid med Legal Innovation Lab Oslo på juridisk fakultet.

I dag er dette meetupet en sentral del av det norske økosystemet for legal tech. Vi arrangerer 4-5 meetups i året, som regel på MESH.

TechTorget – Hybrid event

The Norwegian legal tech event TechTorget will be organized for the third time on April 27th. After a live event in 2019, a digital event in 2021, TechTorget will now be a hybrid event. TechTorget which is organized in collaboration with the Norwegian Bar Association is the Norwegian arena where lawyers stay informed about modern IT solutions relevant for the legal market. Opened by the state secretary, with two panels discussing client – lawyer collaboration and court – laywer collaboration via digitalization, and with a start-up pitch for new technolgies TechTorget offeres a lot of exciting legal tech within a 4 hour timespan. Sign up for the event via www.techtorget.no or send email to event@techtorget.no

OSL – Oslo Legal Tech Meetup # 8: Nærmer advokatbransjen seg sitt “Kodak-øyeblikk”?

Mange tunge, etablerte bransjer, som film, musikk og taxi og hotellbransjen har forandret seg drastisk de senere år, med eksterne aktører som kom inn og flyttet på tyngdepunktet. Er dette nå i ferd med å skje med advokatbransjen?

Hvorfor er det slik at all forskning tilsier at selskaper bør skape frittstående enheter som eksperimenterer med nye forretningsmodeller, men at svært få tør å ta tak i dette? Hvorfor er det 20 år siden Schibsted skapte Finn – da de først fant modellen for innovasjon, hvorfor fortsatte de ikke?

Etablerte foretak sitter på erfaring, tilgang på kunder samt en etablert merkevare som skaper trygghet – alt sammen parameter som skulle tilsi at de har en god forutsetning for å kunne innovere, og disruptere sin egen bransje. Hva stopper dem?

Vil de ikke? Får de det ikke til? Er det strukturelle, organisatoriske, kulturelle eller psykologiske årsaker? Eller en kombinasjon av disse?

Dette vil vi utforske i en paneldebatt på neste Oslo Legal Tech Meetup.

Vår første paneldeltager har erfaring fra både jus og fra å utfordre etablerte bransjer med nye forretningmodeller, og det med stor suksess. Du kjenner kanskje Cutters, Dr. Drop-In og Verd? Karl-Axel Bauer er utdannet jurist fra UiO og var blant E24s «Ledertalentene 2014» og Kapitals «40 under 40» i 2018. Etter 9 år i McKinsey kjøpte han i 2016 restaurant Lorry i Oslo sammen med sin bror. På Lorry startet han sammen med 5 andre Askeladden & Co, som blant annet har startet selskaper som Cutters, Dr.Dropin, Verd og Squeeze. Han har i samme periode vært med på å starte den internasjonale klimaplattformen Chooose, som i 2018 ble kåret til en av topp 10 nye teknologiselskaper av Richard Branson.

I innovasjonens kjerne sitter mennesket, fordi innovasjon krever at mennesket må endre rutiner for å ta i bruk nye muligheter. Men hvorfor er det så vanskelig for mennesker å endre seg? Er det spesielt vanskelig for advokater som «alltid har gjort det sånn»? Dette trenger vi en psykolog til å svare på – derfor er vår andre debattdeltaker psykolog Cathrine Moestue. Hun har fordypet seg adferds-prinsipper og påvirkning. Hun har holdt kurs for over 1000 ledere i beslutningspsykologi og deltatt i flere interne lederprogram i advokatbransjen. Noen kjenner henne kanskje igjen fra Juristkongressen 2016 hvor hun holdt foredrag om lederes ”moralske kompass” og hvordan disse kan vippes av pinnen. Hva er det med situasjoner som gjør at vi sier ”ja” til muligheter og hva gjør at vi sier ”nei”? Cathrine vil gjøre oss mer bevisste på de psykologiske mekanismene som fungerer under overflaten i sosiale situasjoner og som kan hemme og fremme innovasjon.

Vi trenger selvfølgelig også en advokat! Thomas Reppe Wetting er advokat, partner og styreleder i Advokatfirmaet Selmer AS. Han er kjent for å ha god kommersiell forståelse og være løsningsorientert, og brukes også som sparringspartner i spørsmål som gjelder strategi- og forretningsutvikling og restrukturering. Som styreleder i Selmer må han ta stilling til hvor bransjen er på vei og hvordan de kan utnytte mulighetene teknologien gir. Hva tenker han rundt spørsmålet om advokatbransjen nærmer seg sitt Kodak-øyeblikk?

Den siste deltakeren til panelet er Anne Dingstad Vabø. Hun har brukt mye av sin spennende yrkeskarrière til å utvikle og implementere nye forretningsstrategier i ulike lederstillinger i Telenor, både i Norge og internasjonalt. Før Telenor kom hun fra «Russisk-kurset» i Forsvaret, via Afghanistan til Sjefskurset på Forsvarets Høgskole, og var topp 3 blant E24s «Ledertalentene» i 2014 og på Kapitals liste «40 under 40» i 2018. Advokatbransjen og legaltech kjenner hun til gjennom sitt styreverv i Lawbotics. Hvordan ser hun på advokatbransjens evne til omstilling og utforsking av nye forretningsstrategier?

Vi er veldig fornøyde med å ha med Karl-Axel, Anne, Thomas og Cathrine som paneldeltakerne i debatten som blir moderert av Ingunn Solheim.
Debatten arrangeres av Lawbotics i samarbeid med Quesnay.
Velkommen til debatt!